جگر سرای تک

نشانی:
استان تهران، شهر تهران، منطقه یازده، بزرگراه نواب صفوی، بالاتر از مترو نواب، نبش کوچه چنگیزی، پلاک 551

فهرست خوراک ها:
دل
جگر
قلوه
کتف
بال
جوجه
کوبیده
چنجه
قارچ
خوئک

ویژگی:
گوشت تازه گوسفندی، با نان داغ تنوری و سرویس دهی کامل