پیتزا سامی

پیتزا سامی

نشانی:
استان تهران، شهر تهران، منطقه یازده (11)، بزرگراه نواب صفوی، خیابان آزادی، نبش تقاطع توحید، پلاک 193