غذا بیرون بر 2000 3000

غذا بیرون بر 20003000

تهیه غذا و آشپزخانه (غذا بیرون بر) دو هزار سه هزار

***

فهرست خوراک ها (منوی غذاها):

1.سلطانی
2.برگ
3.میکس
4.جوجه
5.چلوکباب
6.استامبولی
7.زرشک پلو با مرغ
8.قرمه سبزی
9.قیمه
10.فسنجان

**منوی خاص**
(برای روزهای خاص)

یک شنبه.......ماکارونی

دو شنبه.......استامبولی

سه شنبه......ته چین مرغ

چهار شنبه.....عدس پلو با گوشت

پنج شنبه و جمعه.......باقالی پلو

**دسر، نوشیدنی و همراه خوراک**

1.زیتون پرورده

2.سالاد فصل

3.انواع نوشیدنی

4.ترشی

***

...کلیه سفارشات پذیرفته می شود...
***
نشانی (آدرس) :

استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان 45 متری، بین حضرت رسول و هجرت جنب شیرینی سرای ماه بانو
***
شماره تلفن های تماس:

بیرون بر: 06142261813
رکاب ساز: 09373725530
زهی: 09166405048
---
کلید واژه ها:

تهیه غذا 2000 3000,تهیه غذا 20003000,تهیه غذا دوهزار سه هزار,تهیه غذا دو هزار سه هزار,آشپزخانه 20003000,آشپزخانه 2000 3000,آشپز خانه 20003000,آشپز خانه 2000 3000,آشپزخانه دو هزار سه هزار,آشپزخانه دوهزار سه هزار,آشپز خانه دو هزار سه هزار,آشپز خانه دوهزار سه هزار,غذا بیرون بر 20003000,غذا بیرون بر 2000 3000,غذا بیرون بر,تهیه غذا,آشپزخانه,غذابیرون بر,غذابیرونبر,غذا بیرونبر,غذا بیرونبر 2000 3000,غذا بیرونبر 20003000,آشپز خانه,تهیه غذا دزفول,غذا بیرونبر دزفول,غذا بیرون بر دزفول,تهیه غذا خیابان چهل و پنج متری دزفول,غذا فروشی 20003000,غذا فروشی 2000 3000,تهیه غذا دزفول خیابان 45 متری,تهیه غذا دزفول خیابان 45متری,دوهزار سه هزار,20003000,2000 3000,دو هزار سه هزار,غذا فروشی خوب دزفول,تهیه غذا خوب دزفول,چلوکبابی دزفول,کباب فروشی دزفول,خیابان 45 متری دزفول,تهیه غذا بیمارستان افشار دزفول,آشپزخانه میدان افشار دزفول,غذا بیرون بر خیابان 45 متری دزفول