آشپزخانه گندم

با استفاده از ظروف گیاهی و آلومینیومی برای غذاهای داغ

«برنامه غذایی آشپزخانه»


روزهای هفته
صبحانه
ناهار - ظهر
شام - شب
شنبه
تعطیل
تعطیل
تعطیل
یک شنبه
آش آبادانی، حلیم
حلیم عدس، قُل قُل
آش رشته، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، ماس اُوا، میرزا قاسمی، ماکارونی، برنج و خورش سبزی
آش رشته، آش آبادانی، ماس اُوا، قل قل، حلیم، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، باقلا
دو شنبه
آش آبادانی، حلیم
حلیم عدس، قُل قُل
آش رشته، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، قلیه، استانبولی، برنج و خورش فسنجان
آش رشته، آش آبادانی، قلیه، قل قل، حلیم، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، باقلا
سه شنبه
آش آبادانی، حلیم
حلیم عدس، قُل قُل
آش رشته، آش درشته، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، چلو خوراک مرغ، برنج عدس با مرغ
آش رشته، آش آبادانی، قل قل، حلیم، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، باقلا
چهارشنبه
آش آبادانی، حلیم
حلیم عدس، قُل قُل
آش رشته، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، برونی، برنج و خورش قیمه، شوید پلو و خورش قیمه
آش رشته، آش آبادانی، برونی، قل قل، حلیم، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، باقلا
پنج شنبه
آش آبادانی، حلیم
حلیم عدس، قُل قُل
آش رشته، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، چلو خوراک مرغ، برنج و خورش سبزی
آش رشته، آش آبادانی، قل قل، حلیم، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، باقلا
جمعه
آش آبادانی، حلیم
حلیم عدس، قُل قُل
آش رشته، آش شله قلمکار، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، چلو خوراک مرغ، شوید پلو، برنج و خورش سبزی، دلمه برگ مو
آش رشته، آش آبادانی، آش شله قلمکار، قل قل، حلیم، حلیم بادمجان، کشک بادمجان، باقلا
*** در فصل زمستان (حمیس توله) و در روزهای بارانی (آش ارده) موجود است *** 

«ساعات کار آشپزخانه گندم (دزفول)»

صبح پنج و نیم تا هشت و نیم

ظهر دوازده و نیم تا چهارده و نیم

عصر هجده تا بیست و دو

نشانی (آدرس):

استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان 45 متری نبش صفا نرسیده به خیابان شریعتی

شماره تلفن های تماس:

06142554233

09364565150

مدیریت: خالقی