ساندویچ احسان

«سوپر ساندویچ احسان»

انواع ساندویچ سرد و گرم

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان فتح المبین (45 متری) بین خیابان دهقان و خیابان عارف

شماره تلفن تماس: 
09368112005

***
سوپر ساندویچ احسان دزفول,ساندویچ احسان دزفول,ساندویچ احسان,ساندویچ فروشی خیابان 45 متری دزفول,ساندویچ فروشی خیابان چهل و پنج متری دزفول,ساندویچی احسان دزفول,ساندویچی خیابان 45 متری دزفول,ساندویچی خیابان چهل و پنج متری دزفول,ساندویچی خیابان فتح المبین دزفول,ساندویچ فروشی خیابان فتح المبین دزفول,ساندویچی دزفول,سوپر ساندویچ احسان