تهیه غذای خانگی کام

تهیه غذا خانگی کام (تبریز)نشانی (آدرس):
استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی، روبروی آموزشگاه زبان گلدیس

شماره تلفن تماس:
04133335261