رستوران تیارا

رستوران تیارا - فست فود تیارا - غذا فروشی تیارا - سلف سرویس تیارا

(اهواز)

نشانی (آدرس):

استان خوزستان، شهر اهواز، گلستان، بلوار (خیابان) فروردین بین خیابان آذر و خیابان آبان

شماره تلفن تماس:

06133352120
06133351165
0613501