کافه رستوران زهره

نشانی (آدرس):

استان خوزستان، شهر اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زهره، نبش بوعلی، مرکز خرید زهره، طبقه چهارم

شماره تلفن های تماس:

06134492900

06134492905

09169898980

نشانی برگه اینستاگرام:

zohrehcafe