رستوران نامبروان

"رستوران نامبر وان"

با سوپ مجانی
و سرویس دهی عالی

کلیه سفارشات مجالس شما پذیرفته می شود

عقد قرارداد با ارگانها

**فهرست خوراک ها:

1.چلوکباب سلطانی
2.چلو کباب برگ
3.چلو کباب میکس
4.چلوکباب جوجه
5.چلوکباب بختیاری
6.چلوکباب کوبیده
7.خوراک کوبیده
8.زرشک پلو با مرغ
9.چلو خورشت سبزی
10.چلو خورشت قیمه
11.چلو خورشت فسنجون
12.پلو ماهیچه
13.پلو میگو
14.باقالی پلو
15.پلو ماهی

**پیش غذا:

1.سوپ مجانی
2.زیتون پرورده
3.زیتون شور
4.سالاد فصل
5.ترشی مخلوط
6.ماست موسیر

**نوشیدنی:

1.دوغ خانواده
2.دوغ کوچک
3.نوشابه خانواده
4.نوشابه کوچک
5.نوشابه قوطی
6.دلستر

نشانی (آدرس):

استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان طالقانی، بین ابوریحان و میدان فتح المبین جنب بانک ملت

شماره تلفن های تماس:
06142220506

06142272373

مهدی متوسل 09357974646

علی متوسل 09167579488

************************

واژه ها:
رستوران نامبروان,رستوران نامبر وان,سالن غذا خوری نامبروان,سالن غذاخوری نامبروان,سالن غذا خوری نامبر وان,سالن غذاخوری نامبر وان,چلوکبابی نامبروان,چلوکبابی نامبر وان,چلو کبابی نامبروان,چلو کبابی نامبر وان,کباب فروشی نامبروان,کباب فروشی نامبر وان,کبابی نامبروان,کبابی نامبر وان,نامبروان,نامبر وان,تالار نامبروان,تالار نامبر وان,رستوران نامبروان دزفول,رستوران نامبر وان دزفول,رستوران دزفول,نامبروان دزفول,نامبر وان دزفول,رستوران دزفول,غذاخوری دزفول,غذا خوری دزفول,سالن غذا خوری دزفول,"نامبر وان",آدرس سالن غذا خوری دزفول,آدرس رستوران نامبر وان دزفول,آدرس رستوران نامبروان دزفول,آدرس رستوران دزفول,نهارخوری نامبروان,نهار خوری نامبروان,رستوران منطقه میدان یعقوب لیث دزفول,رستوران نزدیک خیابان طالقانی دزفول,رستوران خیابان طالقانی دزفول,شماره رستوران نامبروان,شماره تلفن رستوران نامبروان,شماره تماس رستوران نامبروان,تلفن رستوران نامبروان,آدرس چلوکبابی دزفول,"رستوران نامبروان","نامبروان",