آش و حلیم مجید

آش و حلیم مجید

کلیه سفارشات پذیرفته می شود

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان مطهری بین خیابان فجر و خیابان معزی

شماره تلفن تماس:
09169415467