رستوران و بیرون بر پاسارگاد

انواع سفارشات
جهت مراسمات، شرکت ها و ... پذیرفته می شود.

...کیفیت اتفاقی نیست...

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان طالقانی بین ابوریحان و 22 بهمن

شماره تلفن تماس:
06142260236
09382773039

با مدیریت: سرتیپی