پیتزا کندر Kondor Fast Food

پیتزا کندر

Kondor pizza & fastfood

فهرست خوراک ها:

1.پیتزا مخصوص

2.پیتزا سبزیجات

3.پیتزا پپرونی

4.پیتزا مرغ و قارچ

5.پیتزا گوشت و قارچ

6.ژامبون تنوری

7.ژامبون سرد

نشانی (آدرس):

استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی، نبش هجرت

شماره تلفن تماس:

06142270409

نشانی کانال تلگرام:

pizzakondor

نشانی برگه اینستاگرام:

pizzakondor