شگفت انگیز Shegeftangiz

برای اولین بار در شمال خوزستان

غذا و نوشیدنی همزمان در یک لیوان

یک پکیج طراحی شده مخصوص

نشانی (آدرس):

استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی نبش حضرت رسول

شماره تلفن های تماس:

09166412154

09166412642

06142231054