پیتزا دارکوب


Darkoob Pizza

پیتزا مخصوص دو نفره دارکوب 5000 تومان

کلیه پیتزاها دو نفره هستند


فهرست پیتزاها:


1. پیتزا مخصوص (کالباس، قارچ، گوشت، فلفل دلمه، ذرت، گوجه) 5000 تومان


2. پیتزا مرغ و قارچ (مرغ رست شده، قارچ، فلفل دلمه) 7000 تومان


3. پیتزا قارچ و گوشت (گوشت رست شده، قارچ، فلفل دلمه) 8000 تومان


4. پیتزا مرغ و گوشت (گوشت رست شده، مرغ رست شده، قارچ) 8500 تومان


5. پیتزا پپرونی (کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه) 7500 تومانسیب زمینی مخصوص تنوری 5000 تومان(انواع نوشیدنی)نشانی (آدرس):


استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی، نبش حضرت رسول (پیتزا دارکوب)شماره تلفن تماس:

06142237584نشانی برگه اینستاگرام: