فست فود مادر

فست فود مادر
(اهواز)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین بین خیابان نصرت و خیابان اقبال (بین بیمارستان گلستان و پارک قوری)

شماره تلفن های تماس:
06133743901
06133743902