آشپزخانه پارسیان

آشپزخانه پارسیان
(اهواز)
فهرست غذاها:
 • مخصوص:
 1. چلو کباب کوبیده
 2. چلو جوجه
 3. زرشک پلو با مرغ
 4. چلوکباب ممتاز
 5. چلوکباب بختیاری
 6. چلوکباب میکس
 7. چلوکباب برگ
 8. چلوکباب سلطانی
 9. چلوکباب کوبیده نگین دار
 • معمولی
 1. چلو کباب کوبیده
 2. چلو جوجه
 3. زرشک پلو با مرغ
 4. استامبولی با گوشت چرخ کرده
 • خورشت
 1. چلو خورشت سبزی
 2. چلوخورشت بادمجان
 3. چلو خورشت قیمه

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین بین خیابان دی و خیابان بهمن

شماره تلفن های تماس:
06133757454
06133757455
06133757456
📱 09161134127