رستوران رادین

رستوران رادین
(اهواز)

تجربه طعم های نوین!!!

Radin fast food restaurant

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین، نبش خیابان دی

شماره تلفن تماس:
0613155