رستوران بین المللی ثمینا

رستوران بین المللی ثمینا
(اهواز)

غذای ایرانی - فست فود - غذای فرنگی

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین، بین خیابان آبان و خیابان آذر

شماره تلفن تماس:
06133353434

نشانی برگه اینستاگرام:
saminarestaurant