فست فود ایران 14

فست فود ایران چهارده
(اهواز)

IRAN14 FAST FOOD

⇦ یک روز خوشمزه با فست فود ایران 14 ⇒

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، پادادشهر، خیابان 10 پاداد جنب بانک شهر 

شماره تلفن های تماس:
06135533414
06135533368