رستوران باغ فیروزه

رستوران باغ فیروزه
(اهواز)

پیک رایگان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان اصلی کیانپارس (بلوار شهید چمران)، بین خیابان 14 و 15 غربی

شماره تلفن های تماس:
06133383787
06133383788
📱09129211618