رستوران ایتالیایی سزار

رستوران ایتالیایی سزار (اهواز)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، بلوار شهید چمران (خیابان کیانپارس)، نبش خیابان هجده شرقی

شماره تلفن تماس:
06133386726
06133386727
09383413180