فست فود شامباما

فست فود شامباما
(اهواز)

ساعت کار: 11 صبح تا 12 شب

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان اصلی کیانپارس (بلوار شهید چمران)، نبش خیابان 4 غربی

شماره تلفن تماس:
06133388088
06133914248
06133914407
09163202020📱