کبابسرای امید

کبابسرای امید

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان (بلوار) کیانپارس، نبش خیابان 18 غربی

شماره تلفن تماس:
06133374957