پیتزا و کباب ترکی باران

پیتزا و کباب ترکی باران
(دزفول)

 • فهرست پیتزاهای ویژه:
 1. پیتزا ویژه باران
  (ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، گوشت، قارچ)
 2. پیتزا ویژه شکاری
  (گوشت گوساله، فیله مرغ، قارچ)
 3. پیتزا ویژه پپرونی
  (کالباس پپرونی، قارچ)
 4. پیتزا ویژه قارچ و گوشت
  (گوشت گوساله، قارج)
 5. پیتزا ویژه قارچ و مرغ
  (فیله مرغ، قارچ)
 6. پیتزا ترکی ویژه باران
  (مخلوط گوشت و مرغ کباب ترکی)

 • فهرست پیتزاها:
 1. پیتزا مخصوص
  (ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی گوشت، قارچ)
 2. پیتزا شکاری
  (گوشت گوساله، فیله مرغ، قارچ)
 3. پیتزا پپرونی
  (کالباس پپرونی، قارچ)
 4. پیتزا قارچ و گوشت
  (گوشت گوساله، قارج)
 5. پیتزا قارچ و مرغ
  (فیله مرغ، قارچ)
 6. پیتزا ترکی باران
  (مخلوط گوشت و مرغ کباب ترکی)

 • فهرست ساندویچ ها:
 1. رویال هات
  (سوسیس هات داگ تنوری، کالباس، پنیر پیتزا)
 2. چیز برگر
  (150 گرم گوشت گوساله، پنیر پیتزا، قارچ)
 3. رویال برگر
  (150 گرم گوشت گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، کاالباس)
 4. ساندویچ ویژه تنوری باران
  (گوشت کباب ترکی، کالباس، پنیر پیتزا، سس مخصوص)
 5. ساندویچ رویال برگر پرسی
  (150 گرم گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، کالباس، سیب زمینی، سالاد)

 •  فهرست کباب ترکی ها:
 1. ساندویچ ترکی مخلوط
 2. ساندویچ ترکی گوشت
 3. ساندویچ ترکی مرغ
 4. پرس ترکی یک نفره
 5. پرس ترکی دو نفره

 • فهرست پیش غذاها:
 1. سیب زمینی تنوری باران
  (سیب زمینی، کالباس، قارچ، پنیر پیتزا)
 2. سیب زمینی
 3. سالاد فصل
 4. سالاد پاستا

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان (بلوار) 45 متری (فتح المبین)، بین خیابان امام خمینی و خیابان آفرینش

شماره تلفن های تماس:
06142262244☎
06142261516☎
06142261850☎