رستوران و بیرون بر بیدلی

رستوران و بیرون بر بیدلی

کلیه سفارشات پذیرفته می شود

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان آفرینش شمالی نبش خیابان نظامی رو به روی نمایندگی تویوتا

شماره تلفن های تماس:
06142234046
09336605163