خانه کباب باران

خانه کباب باران (دزفول)

سفارش مجالس شما پذیرفته می شود


  • کوبیده گوساله
  • کوبیده گوسفندی
  • جوجه کباب

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان آفرینش بین خیابان طالقانی و خیابان نبوت

شماره تلفن تماس:
06142262244