فست فود و خانه کنتاکی TOM

فست فود و خانه کنتاکی TOM (دزفول)

پیتزا ، ساندویج ، کنتاکی

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی نبش خیابان بهشتی

شماره تلفن های تماس:

تلفن سفارش 06142226898

همراه: 09357943399