رستوران باغ سالار

رستوران باغ سالار
شاندیز(مشهد)

نشانی (آدرس):
استان خراسان رضوی، شاندیز، کیلومتر ۴ جاده شاندیز، روبروی روستای حصار سرخ

شماره تلفن تماس:
09153154570