غذا فروشی، نشانی، شماره تلفن تماس

برای یافتن نشانی و شماره تلفن تماس فهرست مناسبی از غذا فروشی ها می توانید به لیست سایت کالباس یعنی همین تارنما مراجعه کنید.
نشانی برگه نخست سایت:
www.calbas.ir

همچنین در صورتی که دارای یک خوراک فروشی از هر گونه هستید می توانید پس از خواندن قوانین ثبت درخواست درج آگهی در وبسایت کالباس و پذیرش آن، اقدام به پرداخت هزینه و ثبت درخواست درج آگهی غذا فروشی خود نمایید.