آش حاج حبیب

 آش حاج حبیب
فروش آش شله قلمکار

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی نبش خیابان حافظ