آشپزخانه شهباز

آشپزخانه شهباز (دزفول)

کلیه سفارشات پذیرفته می شود

فهرست خوراک ها:
1.فسنجان
2.چلو مرغ
3.چلوکباب
4.جوجه کباب
5.خورشت قیمه
6.خورشت سبزی
7.میکس اکبر جوجه

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، منطقه سیاهپوشان، خیابان امام خمینی شمالی نبش خیابان وصال شیرازی

مدیریت: صدری پور