کباب سرای حسین

 کباب سرای حسین

دارای لژ خانوادگی

انواع کباب کوبیده - جوجه - چنجه - کباب رژیمی با گوشت مرغ
انواع سفارشات کباب - چلوکباب پذیرفته می شود

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی نبش خیابان هجرت برابر دبیرستان کوثر