کترینگ جوان

کترینگ جوان
(دزفول)

پذیرش کلیه مراسمات و سفارشات

همراه با پیک موتوری

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان 45 متری (فتح المبین) بین خیابان صابرین و خیابان معصوم (انتهای زیر گذر به طرف پل سوم)

با مدیریت:
عدالت جو