اغذیه دهه شصت

اغذیه دهه شصت
(دزفول)

ارائه پیتزا و ساندویچ با نان سنتی

پیراشکی و سمبوسه پیتزایی

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان بهاران

شماره تلفن تماس:
06142234329
06142255329