رستوران ایتالیانو

رستوران ایتالیانو
(دزفول)

Italiano restaurant

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی، نبش خیابان 17 شهریور، روبروی کلوپ ورزشی

شماره تلفن تماس:
06142533347☎
06142533348☎