فست فود لیمو

فست فود لیمو
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی، نبش خیابان فداییان اسلام، رو به روی دبیرستان شریعتی

شماره تلفن تماس:
06142531557☎
06142531558☎