فست فود صنوبر

فست فود صنوبر
(دزفول)

Senobar fast food
 
عرضه کننده انواع پیتزا و ساندویچ حجیم

دارای پیک موتوری رایگان (free delivery)

 دارای وای فای رایگان (free WiFi)


◼ فهرست ساندویچ ها:

 • برگر حجیم:
 1. برگر 300 گرمی ویژه صنوبر
  (300 گرم گوشت+ژامبون گوشت+پپرونی ضخیم+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات*)
 2. برگر زغالی
  (یک عدد برگر 140 گرمی+قارچ+مخلفات)
 3. تاپس برگر مخصوص
  (یک عدد برگر 140 گرمی+پنیر مخصوص+ژامبون گوشت+مخلفات)
 4. مک برگر مخصوص
  (یک عدد برگر 140 گرمی+ژامبون %90+مخلفات)
 5. میخ ماخ مخصوص
  (2 عدد برگر 140 گرمی+ژامبون گوشت+پنیر مخصوص+مخلفات)
 6. گوبلر برگر مخصوص
  (یک عدد برگر 140 گرمی+ژامبون بوقلمون+پنیر مخصوص+مخلفات)
 7. تاپس برگر ویژه
  (1 عدد برگر 140 گرمی+ژامبون گوشت+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 8. گوبلر برگر ویژه
  (1 عدد برگر 140 گرمی+ژامبون بوقلمون+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 9. برگر سلطنتی
  (1 عدد برگر 140 گرمی+2 عدد پپرونی ضخیم+بوقلمون ضخیم+ژامبون گوشت+کراکف+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 10. اورانوس برگر
  (1 عدد برگر 140 گرمی+بوقلمون ضخیم+بلغاری+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 11. کلاسیک برگر
  (1 عدد برگر 140 گرمی+پپرونی ضخیم+بلغاری+کراکف+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 12. بلغاری برگر
  (1 عدد برگر 140 گرمی+بلغاری+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 13. پپرونی برگر ویژه
  (یک عدد برگر 140 گرمی+پپرونی ضخیم+بلغاری+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 14. رُست بیف برگر
  (1 عدد برگر 140 گرمی+ژامبون گوشت+رست بیف+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 • سوسیس حجیم:
 1. هات داگ ویژه صنوبر
  (هات داگ پنیری+2 ورق ژامبون پپرونی+رُست بیف+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 2. هات داگ ویژه
  (هات داگ پنیری مخصوص+2 ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 3. هات داگ پنیری
  (هات داگ پنیری+پنیر مخصوص+مخلفات)
 4. هات داگ سوپر ویژه
  (هات داگ پنیری+2 ورق ژامبون پپرونی+بوقلمون+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 5. بلغاری ویژه
  (بلغاری+2 ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 6. کراکف ویژه صنوبر
  (کراکف+2 ورق ژامبون پپرونی+رُست بیف+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 7. کراکف ویژه
  (کراکف پنیری مخصوص+2 ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 8. کراکف پنیری
  (کراکف پنیری+پنیر مخصوص+مخلفات)
 9. کراکف سوپر ویژه
  (کراکف پنیری+2 ورق ژامبون پپرونی+بوقلمون+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 • گوشتی گرم:
 1. زبان ویژه
  (زبان 400 گرم+2 ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 2. فیله گوشت زعفرانی
  (فیله گوشت زعفرانی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 3. فیله مرغ زعفرانی
  (فیله مرغ زعفرانی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 4. مغز و زبان ویژه
  (مغز و زبان میکس شده 400 گرم+2 ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 5. رُست بیف ویژه
  (گوشت ریش ریش+2 ورق ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 6. استیک گوشت ویژه
  (استیک گوشت+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 7. استیک بوقلمون
  (استیک بوقلمون+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 • ژامبون گرم:
 1. ژامبون مخلوط تنوری صنوبر
  (2 نمونه ژامبون ویژه+پنیر مخصوص+گوشت ریش ریش+قارچ+مخلفات)
 2. ژامبون گوشت تنوری 90%
  (ژامبون گوشت تنوری+گوشت ریش ریش+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 3. ژامبون مرغ تنوری 90%
  (ژامبون مرغ تنوری+مرغ ریش ریش+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 4. ژامبون فیله گوشت تنوری
  (ژامبون فیله گوشت تنوری+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 5. ژامبون پپرونی تنوری
  (ژامبون پپرونی+پنیر مخصوص+قارچ+مخلفات)
 • ژامبون سرد:
 1. ژامبون مخلوط صنوبر
  (2 نمونه ژامبون ویژه+پنیر زرد+مخلفات)
 2. ژامبون گوشت 90 %
  ژامبون گوشت 90% مرغوب+مخلفات)
 3. ژامبون مرغ 90 %
  (ژامبون مرغ %90 مرغوب+مخلفات)
 4. ژامبون فیله گوشت
  (ژامبون فیله گوشت مرغوب+مخلفات)
 5. ژامبون پپرونی
  (ژامبون پپرونی+مخلفات)
◼ فهرست پیتزاها:
 • پیتزا حجیم:
 1. پیتزا سوپر ویژه صنوبر
  (ژامبون پپرونی+بلغاری+گوشت ریش ریش+گوشت چرخ شده+فیله مرغ+فیله گوشت+پنیر مخصوص+مخلفات*)
 2. پیتزا ویژه
  (ژامبون گوشت+سوسیس بلغاری+گوشت چرخ شده+پنیر مخصوص+فیله مرغ+مخلفات)
 3. پیتزا میکس
  (ژامبون گوشت+سوسیس بلغاری+مخلفات)
 4. پیتزا ماشرو میت
  (گوشت چرخ شده+قارچ+پنیر مخصوص)
 5. پیتزا یونانی
  (ژامبون گوشت+سوسیس بلغاری+گوشت ریش ریش+پنیر مخصوص+مخلفات)
 6. پیتزا پپرونی
  (ژامبون پپرونی+فلفل دلمه ای+پنیر مخصوص)
 7. پیتزا سوسیس و کالباس
  (ژامبون گوشت 70%+سوسیس بلغاری 55%+پنیر مخصوص+قارچ)
 8. پیتزا مکزیکی
  (ژامبون گوشت+سوسیس بلغاری+گوشت ریش ریش+سس تند مخصوص+مخلفات)
 9. پیتزا زبان و قارچ
  (زبان+پنیر مخصوص+قارچ)
 10. پیتزا ویژه گوشت
  (گوشت چرخ شده+گوشت ریش ریش+گوشت فیله+پنیر مخصوص+قارچ)
◼ فهرست پیش غذا:
 1. سیب و پنیر مخصوص صنوبر
  (سیب سرخ شده+سوسیس بلغاری+ژامبون پپرونی+گوشت چرخ شده+قارچ+پنیر مخصوص)
 2. سیب و پنیر و قارچ
  (سیب سرخ شده+قارچ+پنیر مخصوص)
 3. سیب و پنیر
  (سیب سرخ شده+پنیر مخصوص)
 4. سیب زمینی یک نفره
  (سیب سرخ شده)
 5. سالاد مخصوص صنوبر
  (کاهو+گوجه فرنگی+هویج+ذرت+زیتون+قارچ+ژامبون+تمشک)
 6. سالاد فصل
  (کاهو+کلم+هویج+ذرت+گوجه فرنگی)
 7. سالاد پاستا
  ماکارونی پیچ+ژامبون+مخلوط سبزیجات+سس مخصوص)
◼ انواع نوشیدنی:
 1. نوشابه
 2. دلستر
 3. دوغ
 4. آب معدنی

★مخلفات ساندویچ:
خیار شور+گوجه+چیپس+کاهو+سس مخصوص

★مخلفات پیتزا:
زیتون+قارچ+فلفل دلمه+ذرت


نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی نبش خیابان ارسطو

شماره تلفن تماس:
06142540005

نمایه برگ اینستاگرام:
senobar_93