تالار و رستوران حافظ

تالار و رستوران حافظ
(کرمانشاه)

نشانی (آدرس):
استان کرمانشاه، کرمانشاه، شهر کرمانشاه، خیابان فردوسی، خیابان اشرفی اصفهانی، نرسیده به خیابان دکتر فاطمی

شماره تلفن تماس:
08337249124☎