رستوران بزرگ خادم

رستوران بزرگ خادم
(قم)

نشانی (آدرس):
استان قم، قم، شهر قم، بلوار شهید صدوقی (زنبیل آباد)، نرسیده به فلکه صدوق ، بین کوچه ۲۰-۲۲

شماره تلفن تماس:
02532915636