رستوران سنتی خاتون

رستوران سنتی خاتون
(سمنان)

نشانی (آدرس):
استان سمنان، سمنان، شهر سمنان، میدان مشاهیر، نبش خیابان یاسر، طبقه زیرین

شماره تلفن تماس:
02333348222☎