فست فود زنجیره ای کسرا

فست فود زنجیره ای کسرا
(اهواز)

شعبه 62

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کوی گلستان، خیابان فروردین، بین آذر و دی

شماره تلفن تماس:
06133324082
📱09163106124