کله پزی اعتماد

کله پزی اعتماد
(دزفول)

کلیه سفارشات پذیرفته می شود

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان منتظری، نرسیده به پل قدیم (بالای جاده ساحلی)

شماره تلفن تماس:
📱09335790881