کله پزی

کله پزی
(دزفول)

(همه روزه به جز روزهای شنبه)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان کشاورز، نبش خیابان انقلاب (جنب تاکسی تلفنی دهقان)