غذا بیرون بر نارنج

غذا بیرون بر نارنج
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان 45 متری (بلوار چهل و پنج متری مقاومت)، رو به روی آتش نشانی

شماره تلفن تماس:
📱09010524437
📱09163432855