رستوران عدالت

رستوران عدالت
(اندیمشک)

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اندیمشک، شهر اندیمشک، خیابان انقلاب، میدان شهید بهشتی

شماره تلفن تماس:
06142628587
06142641739