کبابی حاج محمد

کبابی حاج محمد
(اندیمشک)

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اندیمشک، شهر اندیمشک، خیابان امام خمینی، نبش خیابان انقلاب (تقاطع خیابان امام و انقلاب)، میدان شهید بهشتی

شماره تلفن تماس:
06142625345