رستوران پارس

رستوران پارس
(اندیمشک)

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اندیمشک، شهر اندیمشک، تقاطع خیابان امام و خیابان انقلاب، میدان شهید بهشتی

شماره تلفن تماس:
06142626121
06142626122