تالار سوم شعبان

تالار سوم شعبان
(دزفول)

تالار پذیرایی و رستوران مجلل سوم شعبان

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، روبروی پایگاه چهارم شکاری، کوی سوم شعبان

شماره تلفن تماس:
06142424970