آشپزخانه مرکزی دانیال

آشپزخانه مرکزی دانیال
(شوش)

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، شوش، شهر شوش، میدان یا زهرا (چائیده)، خیابان ایلام، روبروی ندافی دانیال، جنب بانک ملت مرکزی

شماره تلفن تماس:
06142826701