پیتزا آتنا

پیتزا آتنا

(اهواز)

Pizza Atena
 ***
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، بین خیابان 10 و 11 شرقی

شماره تلفن تماس :

06133924814☎
06133923358☎

نشانی برگه اینستاگرام :

pizza_atena